Een pampertaart is niet alleen een erg mooi geschenk, daarnaast is het ook nog eens bijzonder bruikbaar. Jonge ouders vinden dit dan ook één van de leukste geschenken die ze kunnen krijgen na de geboorte van hun kleine spruit. Onze pampertaarten zijn er bovendien voor ieders budget. Twijfel dus niet langer en bestel vandaag nog uw pampertaart hier bij Pampertaart.be!

Een pampertaart bestellen?

Bel ons op het nummer 050/36.22.52 of mail naar info@pampertaart.be!

Privacyverklaring

Pampertaart.be verwerkt persoonsgegevens in overeenkomst met de inhoud van deze privacyverklaring. Wenst u meer informatie, heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid? In dat geval is het steeds mogelijk om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@pampertaart.be.

Verwerkingsdoeleinden
Pampertaart.be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar bezoekers met als doel om te kunnen reageren op een informatie-aanvraag of offerte-aanvraag die via ons contactformulier wordt verzonden. Hiervoor worden de onderstaande gegevens verzameld:

– De naam van de persoon in kwestie;
– Het e-mailadres van de persoon in kwestie;

Naast bovenstaande kan Pampertaart.be de persoonsgegevens van haar klanten verwerken voor klanten- en orderbeheer. Het gaat hierbij onder meer om klantenadministratie, maar tevens om het opvolgen van bestellingen of leveringen, facturatie, het opvolgen van de solvabiliteit evenals het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op het moment dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van artikel 6.1. a toestemming beschikt de klant ten allen tijde over het recht om diens gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken van persoonsgegevens aan derden
Wanneer blijkt dat dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden zullen de persoonsgegevens van de mensen die contact met ons opnamen worden gedeeld met andere instanties of ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Pampertaart.be zijn verbonden of een connectie hebben met enige andere partner van Pampertaart.be. Pampertaart.be garandeert dat de ontvangers waar hierboven naar wordt verwezen ten allen tijde de nodige technische evenals organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens die worden verstrekt aan Pampertaart.be zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar evenals overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De persoon die zijn of haar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft ten allen tijde de mogelijkheid evenals het recht op inzage in diens persoonsgegevens. Bovendien is het mogelijk om deze te laten verbeteren op het ogenblik dat deze niet correct en / of onvolledig blijken te zijn. Daarnaast heeft de verstrekker van diens persoonsgegevens ook steeds het recht om deze persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Onze bezoekers hebben ten allen tijde het recht om een kopie (opgesteld in een gestructureerde evenals gangbare en bovendien machinaal leesbare vorm) van de verstrekte persoonsgegevens te bekomen evenals de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij. Teneinde de hier vermelde rechten uit te oefenen wordt de klant verzocht om een e-mail te verzenden naar het e-mailadres info@pampertaart.be.

Gebruik van cookies
Op het ogenblik dat u een bezoek brengt aan deze website is het mogelijk dat er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand welke door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst. Dit gebeurt op het ogenblik dat u de website bezoekt. Het is door middel van cookies uitsluitend mogelijk om machines en dus niet om mensen te identificeren.

Pampertaart.be maakt in eerste instantie gebruik van zogenaamde ‘First Party cookies’. Het betreft hier technische cookies die gebruikt worden door de bezochte website zelf en welke als doel hebben om deze op de meest optimale wijze te laten functioneren. In principe wordt er door de website Pampertaart.be gebruik gemaakt van zeer weinig ‘Third Party cookies’. Cookies van derde partijen die mogelijks op uw computer geplaatst kunnen worden zijn: 

  • De cookies m.b.t. de social share buttons die in onze blog zijn geïntegreerd;

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met de cookies die door Pampertaart.be worden gebruikt.

Update Privacyverklaring
Pampertaart.be heeft ten allen tijde het recht om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op haar website. Het is omwille van deze reden aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring is terug te vinden te raadplegen. Zo bent u er zeker van dat u steeds kennis heeft van mogelijke wijzigingen die zijn gebeurd.

Klachten
Als gebruiker van deze website, namelijk pampertaart.be, heeft u ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.